top of page

מתחילים את השנה ביחד!!!

ראש השנה תש"פ יערך בבית חב"ד בואנוס סביב שולחנות ערוכים בכל טוב עם כל ה"סימנים".

להרשמה לחץ כאן

ליל ראשון של ראש השנה 

הדלקת נרות:  18:37   תפילת מנחה וערבית מיד לאחר מכן.  סעודה לאחר התפילה.

 תפילת שחרית:   10:00   תקיעת שופר  12:30  סעודה לאחר התפילה.

ליל שני של ראש השנה 

הדלקת נרות 19:34 תפילה וסעודה מיד לאחר מכן.

תפילת שחרית:   10:00   תקיעת שופר  12:30  סעודה לאחר התפילה.

bottom of page